שירות תחזוקה שנתי למערכות גילוי אש ועשן

ביצוע שרות תחזוקה למערכות גילוי האש המותקנות במקום. השרות יבוצע בהתאם לדרישות תקן 1220 חלק 11. השירות כולל:

בטיחות אש

בדיקה שנתית לרכזת גילוי אש

בטיחות אש

בדיקת חייגן טלפוני

בטיחות אש

בדיקת גלאי עשן / חום

בטיחות אש

בדיקת צופרי אש

בטיחות אש

בדיקת לחצני אש

בטיחות אש

בדיקת מנורות סימון

בטיחות אש

בדיקת מטפי כיבוי אוטמטיים בלוחות חשמל, במידה וישנם

שירות תחזוקה שנתי לציוד כיבוי אש

ביצוע שרות לכלל ציוד כיבוי האש הנמצא במקום, בהתאם לתקן 129 חלק 1 ובאמצעות צוות מוסמך. השירות כולל:

בדיקת מטפי אבקה

פירוק, מילוי אבקה, טיפול במנגנון והחלפת חלקים ואטמים כנדרש כולל צביעה במידת הצורך. הרכבה ומילוי לחץ כנדרש.

בדיקת מטפי גז הלוטרון

פירוק, בדיקת לחץ, בדיקת אטם, טיפול במנגנון, בדיקת מיכל כולל צביעה במידת הצורך. הרכבה ומילוי לחץ כנדרש. 

בדיקת מטפי גז הלון (BCF) – יצא מהתקן

 ניתן לבצע בדיקה ויזואלית כל עוד המטף מלא ולא נדרש עבורו כל טיפול אחר כגון: מילוי , טיפול 6 שנתי וכד'.

בדיקת ציוד מים

בדיקת הזרנוקים ויזואלית. על פי התקן יש להחליף את הזרנוקים כל 5 שנים או לחילופין יש לבצע בדיקה בלחץ מים של 15 בר. בדיקת גלגלונים בלחץ מים כולל מזנקים. בדיקת העמדות הראשיות הכוללות ציוד חירום.

שירות תחזוקה שנתי למערכות ספרינקלרים

ביצוע שרות תחזוקה למערכות גילוי אש המותקנות במקום. השרות יבוצע בהתאם לדרישות תקן 1220 חלק 11. השירות כולל:

 • בדיקת מערכת הספרינקלרים הכללית
 • בדיקת תקינות המתזים האוטומטיים
 • בדיקת תקינות תא - בילום
 • בדיקת תחנה ראשית
 • בדיקת אינדיקציה ממפסק זרימה
 • הכנסת מים חדשים למערכת
 • בדיקת תפקוד חדר משאבות
 • בדיקת מערכת החשמל

שירות תחזוקה שנתי למערכות כריזה

ביצוע שרות תחזוקה - מערכות כריזה חירום. השירות כולל:

 • בדיקת מגבר כריזה
 • בדיקת מיקרופון חירום
 • בדיקת סוללות גיבוי
 • בדיקת רמקולים

שירות תחזוקה חצי שנתי למערכות כיבוי במנדף

ביצוע שרות תחזוקה חצי שנתי למערכות כיבוי אוטומטי במנדף. השרות ניתן על פי התקן הישראלי 5356/2 וכן לפי התקנים NFPA96 NFPA 174.

דברו איתנו